Weinig bekende feiten uit de Tweede Wereldoorlog


Voor de invasie van NormandiŽ in juni 1944, werden alle zwarte Afrikaanse troepen uit de Franse invasie eenheden in Engeland verwijderd. De Gaulle wilde niet dat zwarte soldaten Frankrijk zouden bevrijden. In het najaar van 1944 werden tevens alle zwarte Afrikaanse eenheden uit het vrije Franse leger verwijderd. De Gaulle wilde een "blanchissement" van de Franse troepen. Zo zou volgens de toen heersende opvattingen de Franse bevolking de  vernedering worden bespaard bevrijd te worden door zwarten. Zwarte Afrikanen die voor de oorlog de knechten waren in het Franse koloniale rijk.


Generaal De Gaulle
De meeste soldaten in de Tweede Wereldoorlog hebben nooit deelgenomen aan gevechten. In 1945 dienden 11 miljoenen Amerikanen in het leger, waarvan 2 miljoen in gevechtseenheden en van deze dienden er 600.000 in de infanterie.
In de gemiddelde Britse infanterie divisies dienden 17.000 mannen, waarvan 4.000 bewapend waren.

Van de Britse en Amerikaanse troepen die daadwerkelijk deelnamen aan gevechten is 13% gesneuveld en werd 32% gewond. Ongeveer identieke percentages als die in de Eerste Wereldoorlog. Wel stierven in de Eerste wereldoorlog 25% van de soldaten in de loopgraven.

Uit een enquÍte onder de Amerikaanse bevolking in 1942 bleek dat 40% van de mensen niet wist waarom er een oorlog werd gevoerd.


Hoge verliezen werden geleden door de bemanning van de bommenwerpers van de RAF: 47% van hen kwam om.

Desertie kwam veel voor in het Engelse en Amerikaanse leger. De Britten registreerden 100.000 gevallen. Velen van hen waren jong en laagopgeleid en ingedeeld bij de infanterie, waar de kans om te sneuvelen groot was. Sommige bemanningen van bommenwerpers landen hun vliegtuig in neutrale landen en verbleven daar tot het einde van de oorlog. Dit kwam vooral voor bij Amerikaanse bemanningen.

De Russische krijgsgevangenen werden door de Duitsers onmenselijk behandeld: 58% van hen stierf in gevangenschap. Van de Britse en Amerikaanse krijgsgevangen stierf 4%. Van de Duitse krijgsgevangen in Rusland stierf ongeveer 30%.


De Groot Moefti Amin-al-Husseini inspecteert de SS Handschar Divisie
Op initiatief van de Groot-Mufti van Jeruzalem Al-Husseini werd binnen de SS een speciale Bosnische moslim divisie opgericht, de Handschar (zwaard). De soldaten droegen een fez met ondermeer de SS doodskop. Voor elk bataljon was een imam. De divisie was bedoeld om te strijden tegen de partizanen van Tito. Ongeveer 20.000 moslims hebben in de Handschar Divisie gediend. (Er gaan  geruchten dat de voormalig Bosnische president Izetbegovic, soldaten rekruteerde voor de Handschar)
In AlbaniŽ werd een soortgelijke divisie opgericht, de Skanderbeg