Amusement voor iedereen: de Tiktak Shows


Na de tweede wereldoorlog leefde de bevolking op het platteland nog grotendeels in een cultureel isolement. Men leefde in eigen stad of dorp. Dit gold vooral voor de lagere inkomensgroepen. Professioneel theater zag men bijna nooit. De theaters waren vaak geconcentreerd in de grotere plaatsen en daar ging men niet naar toe. Bovendien was het te duur. Een even belangrijk punt was dat theater met name gericht was op de plaatselijke notabelen en niet op de gewone man of vrouw. Gingen mensen uit de lage inkomensgroepen naar een voorstelling, dan waren dat vaak uitvoeringen van de lokale toneelgezelschappen en zangverenigingen. 


De Tiktak Shows brachten daar vanaf eind jaren veertig verandering in. Nu werden er voorstellingen gegeven in de buurt waar men woonde en het kostte bijna niets om er naar toe te gaan. Door het sparen van punten van de Tiktak koffie en thee kon men gratis of bijna gratis kaarten voor de voorstelling krijgen. Er traden artiesten op die men van de radio kende en er waren acrobaten, rolschaatsers en andere variété nummers. Men kon achterover gaan zitten en echt een avondje genieten.
Bekende artiesten uit die tijd als Frans van Schaik, Eddy Christiani, Rita Corita, de Wama's en The Chico's traden op, evenals variété artiesten die hun sporen hadden verdiend in de grote theaters in Parijs, Londen en Hamburg. 
Elk jaar in de jaren vijftig en zestig keken de mensen reikhalzend uit naar de voorstellingen van de Tiktak Shows. De shows concentreerden zich in het noorden van het land, waar de meeste Tiktak koffie en thee werd verkocht. Meer dan anderhalf miljoen mensen ging er naar toe. Een voor die tijd ongekend groot aantal. Maar binnen enkele jaren veranderde de situatie drastisch.Na de sterke stijging van de lonen begin jaren zestig, konden vele gezinnen een TV en een auto kopen. Er ging een nieuwe wereld open. Het mentaal en intellectueel isolement van de jaren vijftig werd doorbroken en de auto doorbrak het geografische isolement. De mensen hadden nu veel meer mogelijkheden om zich te ontspannen. De bioscoop en het theateramusement waren daarvan het slachtoffer. De Tiktakshow probeerde nog het tij te keren door danseressen in de show op te nemen en nieuw Nederlands talent dat later grote bekendheid zouden krijgen aan te show te verbinden, zoals Natasha Emanuels, Dick Rienstra en Louis Dusée. Het mocht niet baten. Het aantal bezoekers nam sterk af en in 1970 viel het doek voor de shows.