Drie KLM vliegrampen in één week
Crash van de Maraboe

De vluchten van en naar Indië konden in de jaren dertig van de vorige eeuw niet non-stop worden uitgevoerd. Er moesten een aantal tussenlandingen worden gemaakt. Op de vlucht vanuit Indië maakte op dinsdag 16 juli 1935 de KLM DC-2 Maraboe, komende uit Jodhpur, een tussenlanding in Bushir  in Iran. Aan boord bevond zich een vierkoppige bemanning met Jan Hondong als gezagvoerder en zeven passagiers.
In de vroege ochtend van woensdag was het toestel klaar voor vertrek. Het vliegveld van Bushir was niet veel meer dan een hobbelige grasveld, dat in de nog donkere ochtend werd verlicht met stormlantaarns. Terwijl de Maraboe snelheid maakte voor de start, raakte het rechterwiel van het vliegtuig met een snelheid van 120 km/uur een oneffenheid op de startbaan. Het toestel sprong enkele meters de lucht in en klapte terug op de startbaan. Door de schok schoot het rechterlandingsgestel naar binnen en beschadigde onderdelen in de vleugel, waaronder de benzineleidingen. De benzine stroomde over de hete uitlaat en het vliegtuig vloog in brand. De passagiers en de bemanning konden het toestel ongedeerd verlaten. Het achterste deel van het vliegtuig brandde volledig uit en de bagage en de postzakken gingen grotendeels verloren.
Gezagvoerder Hondong
Hondong stuurde twee telegrammen aan de KLM directie over de toedracht van de crash. Deze werden verzonden uit Rishehr, een kleine plaats een paar kilometer verderop aan de kust van de Perzische Golf, omdat het telegraafkantoor in Bushehr gesloten was. Deze telegrammen veroorzaakten misverstanden bij de KLM. Omdat ze afkomstig waren uit Rishehr, dacht de KLM dat de Maraboe op het strand van die plaats was geland. Er ging zelf het wilde verhaal dat de passagiers en enkele bemanningsleden per kameel naar Bushehr werden gebracht terwijl Hondong en de boordwerktuigkundige achterbleven bij het toestel. Bij een poging de volgende ochtend om van het strand op te stijgen zou het toestel zijn gecrasht.
Bij een volgend contact tussen Hondong en de KLM kon het misverstand worden recht gezet.

De KLM besloot gezagvoerder Parmentier met de DC-2 Rietvink naar Bushehr te sturen om de gestrande passagiers en bemanningsleden op te halen.
Terwijl KLM directeur Plesman zaterdag 20 juli samen met de familie van passagiers en bemanningsleden wacht op de landing van de Rietvink, ontving hij het bericht dat het KLM toestel de Gaai in Zwitserland was verongelukt.
volgende pagina: Ramp met de Gaai